تراکم بتن با ویبراتور بتن

تراکم بتن با ویبراتور بتن

از مهم‌ترین تجهیزات تراکم بتن می‌توان ویبراتور را معرفی کرد. این دستگاه از یک لوله خرطومی که در انتها آن یک میله انعطاف‌ناپذیر وجود دارد به یک موتور متحرک اتصال دارد، این میله وارد بتن تازه می‌کردد و با ایجاد ویبره (لرزش) یکنواخت باعث تراکم بتن می‌شود.

نکات عملیات ویبره

هنگام واردکردن خرطومی و میله ویبره به داخل بتن تازه باید این کار به‌صورت عمودی (قائم) و بدون زاویه انجام گردد، این عملیات باید به‌صورت آرام انجام گیرد و مقداری در لایه قبلی بتن که ویبره شده است فرو برود.

روش صحیح ویبره

شعاع عملکرد دستگاه ویبراتور به قطر لوله آن وابسته است و هر چه قطر آن بیشتر باشد، شعاع عمل بیشتری نیز خواهد داشت، باید دقت داشته باشیم که رعایت تداخل و همپوشانی شعاع عمل تراکم میله‌های مختلف الزامی است.

برای اغلب پروژه‌هایی که بتن مسلح در آن به‌وسیله دستگاه ویبراتور متراکم می‌شوند، ویبره حدود ۵ الی ۱۵ ثانیه کافی می‌باشد، اما به‌محض مشاهده حباب هوا روی سطح بتن و یا به وجود آمدن غشای درخشان از ملات بر روی سطح بتن، باید عملیات ویبره را متوقف نمود، سپس به‌صورت عمودی و آرام خرطومی دستگاه را از بتن خارج نمود. تراکم کم باعث عدم تراکم کافی بتن و ویبره بیش‌ازحد باعث موجب جدایی اجزای تشکیل‌دهنده بتن می‌گردد.