تازه ها و اطلاعیه های شرکت آریانا فلز گستران

حمل وتحویل قطعات ساخته شده ترتیب و برنامه حمل اعضا وقطعات و…
۴کلیه اعضای پیش ساخته بایددر کارخانه با شماره ای مشخص شده و این شما…
۲بااستفاده از مدارک طراحی,نقشه های جزییات برای ساخت قطعات سازه …
اصول ایمنی اجرا مراحل بافت ونصب سازه فضا کار باید به صورت گام به گ…
برنامه تضمین کیفیت به منظور حذف هر گونه خطای حایز اهمیت در فرا…
تضمین کیفیت سازنده باید برنامه تضمین کیفیت کارایی را تدوین یا از از…
روداری های نصب رواداری های نصب مربوط به بافت و نصب قطعات سازه فضاک…
روداری ها در مراحل تولید ساخت و نصب رواداری ها را همچنین می توان در چارچوب روا…
جرثقیل: بایستی نوع پل جرثقیل (تک پل یا دو پل) در ابتدا مش…
نترل کمانش‌های موضعی: طبق آیین‌نامه فولاد ایران و سایرمراجع بین‌الم…
گیرداری فونداسیون: ۱. اصولاً هیچ دیتایلی برای فونداسیون صرفاً مفصلی و گیر…
اثرات تغییرات LTB وK تیر و ستون بر تنش مجاز آنها: اصولاً هم تیر…
ترکیبات بار برخی افراد قبل از بارگذاری سوله مقایسه‌ای بین برش پایه ناش…
پیش‌بینی سوله برای آینده: اصولاً تجربه نشان داده‌است اضافه ش…
بارگذاری سوله ترکیبات بارگذاری دخیل در طراحی سوله (در سوله پرداز) …
طراحی سوله امر طراحی سوله کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتور…
نحوه اجرای پوشش سوله قوسیبرای پوشش سقف سوله قوسی از ۳ روش میتوان…
طبقه بندی  رواداری رواداری ساخت و نصب سازه های فضاکار در انوا…
اتصالات جوشی جوشکاری  و مونتاژ قطعات جوش شده باید به نحوی صورت گیرد…
محدودیت ها در کاربری مصالح و به کارگیری شیوه های ساخت بسته به نوع کارب…